กฤติน ตันติเศวตรัตน์

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

กฤติน ตันติเศวตรัตน์
94 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
krittin.tan@gmail.com
086 992 8335
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ

Strategy