กัญจน์กาจ ยิ่งชล

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

กัญจน์กาจ ยิ่งชล
5 ซอยอ่อนนุช 40 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250   กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
kanjakad.yingchol@gmail.com
084 660 0968
ที่ปรึกษามืออาชีพ
การเงิน ประกันชีวิต ธนาคาร

การเงิน การตลาด การจัดการการให้บริการ การจัดการทรัพยากรบุคคล