ก่อพงศ์ ดีประเสริฐ

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

ก่อพงศ์ ดีประเสริฐ
61/150 ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 26 หัวหมาก บางกะปิ   กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
korpong@flowaccount.com
086 757 7225
ที่ปรึกษามืออาชีพ
การเงิน ประกันชีวิต ธนาคาร

Startup Performance Management