จตุรงค์ ศรีสว่างวงศ์

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

จตุรงค์ ศรีสว่างวงศ์
200/222 หมู่ 2 ถนนชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองขอนแก่น  ขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง
Jaturongs@ymail.com
063 998 7965
นักธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์

กลยุทธ์ทางธุรกิจ การตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเงิน การบริหารการผลิต/กระบวนการทำงาน การจัดการการให้บริการ การจัดการทรัพยากรบุคคล