จักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตา

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

จักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตา
29/17 หมู่ที่ 5 ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง  สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Jak3942@hotmail.com
092 687 7447
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ

การจัดการบุคคล