จิระวิน ตานีพันธ์

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

จิระวิน ตานีพันธ์
168 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 82 แขวงบางอ้อ บางพลัด  กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
jeerawin@hotmail.com
087 562 1599
นักธุรกิจ
การท่องเที่ยวและสันทนาการ

กลยุทธ์ทางธุรกิจ การตลาด การเงิน การจัดการการให้บริการ การจัดการทรัพยากรบุคคล