ชุติมา กู่กิจวัฒนา

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

ชุติมา กู่กิจวัฒนา
522/197 ซอยทรัพย์ธานี ถนนอโศก-ดินแดง ดินแดง  กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
nging_ku@hotmail.com
089 784 0062
ที่ปรึกษามืออาชีพ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โรงแรม,การท่องเที่ยว