ธนาวุฒิ ฉินกมลทอง

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

ธนาวุฒิ ฉินกมลทอง
6/9 หมู่6 ซ.วิรุฬราษฎร์ ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน  สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
owutchin@gmail.com
086 456 8991
นักธุรกิจ
ยานยนต์

กลยุทธ์ทางธุรกิจ การตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเงิน การบริหารการผลิต/กระบวนการทำงาน การจัดการการให้บริการ การจัดการทรัพยากรบุคคล การถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำความสำเร็จและในการทำธุรกิจ