ธันยพร สุนทรธรรม

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

ธันยพร สุนทรธรรม
1298/1011 ลุมพินีเพลส (นราธิวาส-เจ้าพระยา) ถนนพระราม 3 ช่องนนทรีย์ ยานนาวา  กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
main.tan.soo@gmail.com
062 451 6353
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ

กำหนดแผนกลยุทธ์ พัฒนานวัตกรรม