นพสิทธิ์ จิตจรัสอำไพ

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

นพสิทธิ์ จิตจรัสอำไพ
35 ซอยเจริญนคร 45 ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
noppasitj@gmail.com
089 765 9191
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ

นโยบาย, การปฏิบัติงาน, การเงิน, ทรัพยากรบุคคล