นิพนธ์ ลัฐิกาพงศ์

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

นิพนธ์ ลัฐิกาพงศ์
1/19 ซอยเฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 22 แยก 12-1 แขวงหนองบอน เขตประเวศน์  กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
9.nipont@gmail.com
082 199 9198
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ

การผลิต