ปวีณา กิตติโรจนา

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

ปวีณา กิตติโรจนา
137/6 หมู่ 3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง  ลำปาง
ภาคเหนือตอนบน
praew123@hotmail.com
086 923 8005
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บรรจุภัณฑ์

การตลาด การเงิน การจัดการธุรกิจการค้า