พรนับพัน วงศ์ตระกูล

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

พรนับพัน วงศ์ตระกูล
2 หมู่ 6 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ  ลำปาง
ภาคเหนือตอนบน
nunok_w@hotmail.com
084 172 9003
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ

การตลาด การสื่อสารองค์กร