พรปวีน์ วิทยาประสิทธิ์

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

พรปวีน์ วิทยาประสิทธิ์
872 ซอยเพชรเกษม 77/7 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
pratuksin2004@yahoo.co.uk
099 856 7128
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการรับเหมาก่อสร้าง