พิชัย จงไพรัตน์

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

พิชัย จงไพรัตน์
150 หมู่ 12 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง บางกล่ำ  สงขลา
ภาคใต้ชายแดน
pichaifook@hotmail.com
081 541 3231
นักธุรกิจ
วัสดุก่อสร้าง

กลยุทธ์ทางธุรกิจ การตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเงิน การบริหารการผลิต/กระบวนการทำงาน การจัดการการให้บริการ การจัดการทรัพยากรบุคคล การตลาดต่างประเทศ