มนตรี หลวงจันทร์

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

มนตรี หลวงจันทร์
299/303 หมู่ 1 หมู่บ้านแคลิฟอร์เนีย ซอย 3 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง  ชลบุรี
ภาคกลางตอนกลางและภาคตะวันออก
montri.tgi@gmail.com
099 145 9392
ที่ปรึกษามืออาชีพ
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

บริหารจัดการผลิต