วรพล เตรียมเวชวุฒิไกร

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

วรพล เตรียมเวชวุฒิไกร
1/85 อ.ลีฟวิ่งเพลส ลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
woraphol@hotmail.com
092 408 8088
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ

นักวินิจฉัย การตลาด online การผลิต TQM