ศุภานัน พิทยาพงศกร

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

ศุภานัน พิทยาพงศกร
79/529 ปทุมวันรีสอร์ท ถ.พญาไท เขต ราชเทวี  กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
supanan33p@gmail.com
087 564 0934
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ

การตลาดและ Operational Management