สิริวารี รำเพย

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

สิริวารี รำเพย
87 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม 10600 บางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
smotthailand@gmail.com
นักธุรกิจ
แฟชั่น

กลยุทธ์ทางธุรกิจ การตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเงิน การบริหารการผลิต/กระบวนการทำงาน การจัดการการให้บริการ การจัดการทรัพยากรบุคคล การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ