สุทธิดา จึงสุระ

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

สุทธิดา จึงสุระ
147 หมู่3 แกลง  ระยอง
ภาคกลางตอนกลางและภาคตะวันออก
af@amornphantvilla.com
084 415 6269
นักธุรกิจ
การท่องเที่ยวและสันทนาการ

กลยุทธ์ทางธุรกิจ การตลาด การเงิน การบริหารการผลิต/กระบวนการทำงาน การจัดการการให้บริการ การจัดการทรัพยากรบุคคล