สุเนตตา แซ่โก๊ะ

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

สุเนตตา แซ่โก๊ะ
38/47 ซ.สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
sunettakuo@gmail.com
081 808 8077
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ

การจัดการโลจิสติกส์รวมด้านการจัดซื้อจัดหา การบริหารคลังสินค้า และการขนส่ง