อรุษ ธราวราทิตย์

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

อรุษ ธราวราทิตย์
678/136 พัฒนาการ 44 ถนน พัฒนาการ สวนหลวง  กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
aurs.th@icloud.com
080 221 2220
ที่ปรึกษามืออาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การจัดการด้านเทคโนโลยีภายในองค์กร
– การตลาดด้านการตลาดออนไลน์
– มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวด้านการออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน ( web application )
– มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวด้านการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบจัดการเนื้อหา (CMS) เพื่อใช้ภายในองค์กร