อลิตา เอกปัญญากุล

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

อลิตา เอกปัญญากุล
135 ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
alita253@gmail.com
088 499 6424
ที่ปรึกษามืออาชีพ
วัสดุก่อสร้าง

สื่อและสิ่งพิมพ์และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์