เถกิง ดำขำ

ข้อมูลพี่เลี้ยงธุรกิจ

เถกิง ดำขำ
1954/1 ตรอกฉาง ถนนตากสิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง  นครศรีธรรมราช
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
d_thakerng@hotmail.com
086 382 2888
ที่ปรึกษามืออาชีพ
บริการเฉพาะกิจ

บริหาร วางแผนการตลาด พัฒนาสินค้าและประสิทธิภาพการผลิต IT